Auteurnaam: Bart Jacobs

Niet alleen de friturist moet oppassen: de inhoudsplicht van de contractant

Een Limburgse frituriste heeft na de betegeling van haar frituur twee maal de factuur van haar aannemer moeten betalen, één maal aan de aannemer en één maal aan de Belgische staat met er nog een boete bovenop: (https://www.hln.be/de-krant/friturist-krijgt-5-500-euro-boete-omdat-ze-de-inhoudingsplicht-niet-kent-waarom-moet-ik-opdraaien-voor-schuld-van-een-ander~a0e9d5ce/#paywall). Deze “dubbele betaling” vloeit voort uit de niet-navolging van de inhoudingsplicht door de frituriste. Alle ondernemingen (van […]

Niet alleen de friturist moet oppassen: de inhoudsplicht van de contractant Read More »

Handelsagentuur: Berekening uitwinningsvergoeding

Een principaal komt met zijn handelsagent overeen dat deze laatste commissies krijgt voor (bepaalde) verkopen die de principaal zelf realiseert. Tellen die commissies mee voor een eventuele uitwinningsvergoeding voor de handelsagent? Niet noodzakelijk, lijkt het. De Belgische wet bepaalt dat de handelsagent na afloop van de agentuurovereenkomst recht heeft op een uitwinningsvergoeding, wanneer hij tijdens

Handelsagentuur: Berekening uitwinningsvergoeding Read More »

Uw advocaat of architect failliet!? Wijzingen in het faillissementsrecht

Sinds 1 mei zijn er belangrijke wijzigingen in het faillissementsrecht. Wij geven er enkele mee. Toepassingsgebied Goederen uit de boedel De verschoonbaarheid van een gefailleerde Toepassingsgebied Wie kan er failliet verklaard worden? Sinds 1 mei 2018 is het toepassingsgebied uitgebreid naar een breder begrip ‘onderneming’. Thans vallen ook de natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit

Uw advocaat of architect failliet!? Wijzingen in het faillissementsrecht Read More »

Scroll naar boven