"The value of achievement lies in the achieving."

- Albert Einstein

Financiële formules

J57 Advocaten heeft een aantal flexibele en evenwichtige financiële formules, op maat van de cliënt, en steeds in volle transparantie.

uurtarief*

In het begin van een dossier wordt een uurtarief afgesproken; dit tarief kan in meer of in min gewijzigd worden in functie van de aard van het dossier

abonnement*

Er wordt voor een vast bedrag minimaal 20 uren dienstverlening aangekocht per trimester, mits een korting van 25 % op het gebruikelijk uurtarief.

abonnement snel advies*

Met een abonnement “snel advies” van 60 EUR (72,6 EUR incl. BTW) per maand (af te sluiten over een periode van 1 jaar) biedt J57 Advocaten aan:

  • onbeperkt kort juridisch advies per telefoon;

  • korting van 15% op het gebruikelijk uurtarief indien ook prestaties aan uurtarief worden geleverd;

een Forfait*

Er wordt een vast bedrag overeengekomen voor een aantal specifieke prestaties.

* Kosten

J57 Advocaten opteert voor een kostenforfait van 10% op het toepasselijk tarief in plaats van individuele kosten in rekening te brengen voor secretariaat, administratie, telefoon, … . Kosten van derden (griffie, gerechtsdeurwaarder, vertaalbureau, deskundige, …) worden één op één doorgerekend.

Scroll naar boven