Informatiedocument

Versie juni 2022

1.

J57 Advocaten is een advocatenkantoor (Nacebelcode “69.101 – Activiteiten van advocaten”).

De contactgegevens van J57 Advocaten zijn:

Justitiestraat 57
B-2018 Antwerpen
België

T 0032 (0)3 257 72 60
F 0032 (0)3 257 56 47
I www.J57.be
E info@J57.be

 

De officiële gegevens m.b.t. J57 Advocaten (inbegrepen de gegevens van de bestuurders die de vennootschap wettelijk kunnen vertegenwoordigen) kunnen aan de hand van het ondernemingsnummer 0665 828 289 (online) teruggevonden worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het rechtspersonenregister.

 

2.

De volgende advocaten zijn, persoonlijk dan wel via een eigen vennootschap, verbonden aan J57 Advocaten:

 • Anthony Schobbens, met ondernemingsnummer 0812.445.076
 • Piet De Keersmaecker, met ondernemingsnummer 0812.423.005
 • Sébastien De Meulder, met ondernemingsnummer 0687.771.471
 • Zoë De Bolle, met ondernemingsnummer 0763.384.357

Voormelde lijst wordt geregeld geactualiseerd.

3.

Alle advocaten van J57 Advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de orde van advocaten te Antwerpen.

Alle advocaten van J57 Advocaten zijn onderworpen aan de volgende beroepsregels (deontologische regels):

 1. aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (en van de vroegere Nationale Orde van Advocaten), met ingang van 1 januari 2015 gecodificeerd en vervangen door de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 30 september 2014, p. 77350 e.v.
  Voor raadpleging zie www.advocaat.be > Ik ben advocaat > Reglementen of www.staatsblad.be > De publicatie Belgisch Staatsblad.

 2.  aan de reglementen van de orde van advocaten te Antwerpen
  Voor raadpleging zie www.balieantwerpen.be.

4.

De algemene voorwaarden van J57 Advocaten – die kosteloos bij J57 Advocaten opgevraagd kunnen worden – bevatten gedetailleerde informatie en bepalingen m.b.t. onder meer

 • de wijze waarop J57 Advocaten haar erelonen en kosten aanrekent;
 • de wijze waarop J57 omgaat met persoonsgegevens
 • de wijze waarop J57 Advocaten omgaat met klachten;
 • de verzekering van J57 Advocaten en haar advocaten voor hun beroepsaansprakelijkheid;
 • de mogelijkheid van toegang tot een bemiddelingsprocedure bij geschillen over erelonen;
 • het toepasselijk recht en de bevoegde rechter ingeval van geschil;
Scroll naar boven