Sportrecht

Ook de sport ontsnapt niet aan de toenemende reglementering. De advocaten van J57 Advocaten combineren hun passie en interesse in sport met een diepgaande kennis van sportregelgeving.

J57 Advocaten begeleidt en adviseert haar cliënten dan ook op diverse vlakken van het sportrecht, zoals :

J57 Advocaten - Zwemmer met badmuts in crawl

Transfers

Bij de totstandkoming van transfers, het voeren van tuchtprocedures, de onderhandelingen van sponsorcontracten, besprekingen over portretrechten en dit zowel voor professionele sporters als voor amateursporters

Statuut

Voor de arbeidsrechtelijke aspecten van het sportrecht, bijvoorbeeld rond het sportstatuut, werkt J57 Advocaten nauw samen met externe, onafhankelijke specialisten

Sportvereniging

Bij de oprichting, de organisatie en de exploitatie van sportverenigingen: opstellen van oprichtingsstatuten, interne reglementen, …

Wat kan J57 Advocaten concreet voor u betekenen?

Tot de diensten die door J57 Advocaten worden geboden in deze materies behoren onder meer:

Contracten

Redactie, onderhandeling en nazicht van heldere contracten: transfercontracten, sponsorcontracten, licentiecontracten, arbeidscontracten, statuten, interne reglementen, …

Juridische begeleiding

Juridische begeleiding van en advies aan de diverse actoren die betrokken zijn in het sportgebeuren: topsporters, amateursporters, sportverenigingen en –clubs, federaties, sponsoren, sportmakelaars, , …. .

Gerechtelijk

Gerechtelijke procedures: behartigen van de belangen in procedures voor de rechtbank en voor het BAS, het Vlaamse Doping Tribunaal, het TAS, …), zoals geschillen over aansprakelijkheid, naleving van contracten, auteursrechten,  … .

Tucht

Tuchtrechtelijke procedures binnen de specifieke sportverenigingen, …

Bemiddeling

Buitengerechtelijk procedures (ADR): bijstand en opvolging van expertises – arbitrage – bemiddeling: onderhandelingen en besprekingen om geschillen buitengerechtelijk te regelen.

Scroll naar boven