Distributierecht

De distributie van een product in een bepaalde regio kan op verschillende manieren. De wijze waarop die distributie wordt georganiseerd kan onderworpen zijn aan specifieke regelgeving.

J57 Advocaten heeft een ruime en jarenlange expertise opgebouwd in de specifieke sector van het distributierecht.

De advocaten van J57 Advocaten adviseren en begeleiden hun cliënten bij het opzetten van een distributiesysteem (nationaal of internationaal), en helpen de cliënten om de meest gepaste distributievorm te kiezen voor de relevante commerciële activiteiten. Zo kan gedacht worden aan handelsagentuur, franchising, concessie van alleenverkoop, exclusieve of selectieve distributie, commissie, ….

J57 Advocaten - Distributievisualisatie op aarde

De kennis en ervaring van J57 Advocaten wordt ingezet bij de redactie en de onderhandeling van de geschikte contracten (ook in de precontractuele fase met de precontractuele informatieverplichtingen in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten), maar ook tijdens de uitvoering van de diverse distributiecontracten evenals bij de beëindiging van de distributiesamenwerking kan de cliënt rekenen op de expertise van J57 Advocaten.

Aspecten zoals precontractuele informatie, regeling omtrent stock, uitwinningsvergoedingen, bescherming van knowhow, niet-concurrentiebedingen, beëindiging van de samenwerking, toepasselijk recht, … zijn slechts enkele essentiële elementen die in het oog dienen te worden gehouden.

J57 Advocaten - Heftruck met 2 paletten in de lucht tussen stapels

Wat kan J57 Advocaten concreet voor u betekenen?

Tot de diensten die door J57 Advocaten worden geboden in deze materies behoren onder meer:

Contracten

Redactie, onderhandeling en nazicht van contracten: precontractuele informatie documenten, handelsagentuur, franchising, concessie van alleenverkoop, exclusieve of selectieve distributie, commissie, ….

Juridische begeleiding

Juridische begeleiding van en advies aan de diverse actoren die betrokken zijn in een distributierelatie: fabrikant, leverancier, principaal, distributeur, subagent, dienstverlener, ….

Bemiddeling

Buitengerechtelijke procedures (ADR): bijstand en opvolging van expertises – arbitrage – bemiddeling: onderhandelingen en besprekingen om geschillen buitengerechtelijk te regelen.

Gerechtelijk

Gerechtelijke procedures: behartigen van de belangen in procedures voor de rechtbank, zoals geschillen over de cliëntenvergoeding, de opzeggingstermijnen, contractuele tekortkomingen, laattijdige of foutieve leveringen, aansprakelijkheid, … .

Scroll naar boven