Vastgoed

Het vastgoedrecht kent vele aspecten waarin veel actoren een belangrijke rol spelen.

J57 Advocaten begeleidt de verschillende spelers die professioneel actief zijn in de sector van het vastgoed recht, zoals aannemers, vastgoedmakelaars, promotoren, investeerders, syndici, architecten, ingenieursbureaus,…), maar ook de particulieren (eigenaars, huurders, mede-eigenaars, …) worden deskundig bijgestaan, meer bepaald in de volgende domeinen:

J57 Advocaten - Foto van skyline Antwerpen bij valavond

Bouw en aanneming

  • Realisatie van integrale vastgoedprojecten: redactie en nazicht van de contracten met diverse actoren (bouwheer, promotor, aannemer en onderaannemer, architect, makelaar, investeerder, adviseur, …) , bijstand en opvolging tijdens het bouwproces, begeleiden bij het aangaan, verwerven of verkopen van zakelijke rechten (erfpacht, recht van opstal) en/of persoonlijke rechten (huur, leasing).

  • Begeleiding bij renovatie- en verbouwingsprojecten: redactie en nazicht van contracten, bijstand bij procedures (oplevering, zichtbare en verborgen gebreken, tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij …)

  • Nabuurschap: bijstand en advies in geschillen die betrekking hebben op buren, zoals burenhinder, afpaling, erfdienstbaarheden,…

Vastgoed-contracten

  • Redactie en nazicht van diverse contracten: huur (handelshuur, woninghuur, gemene huur en sociale huur), koop-verkoopbelofte, compromis, notariële aankoopakte, bemiddelingscontracten, makelaarscontracten, …

  • Bijstand bij procedures: ontbinding en nietigheid van de aankoop/verkoop, aansprakelijkheid van vastgoedmakelaars, …

  • Opvolging van huurgeschillen en expertises: gebreken aan het pand, invordering huurachterstallen, ontbinding van huurovereenkomsten, ….

Mede-eigendom & appartementsrecht

  • Redactie en nazicht van diverse contracten, basisaktes, lastenboeken, reglementen, ….

  • Relaties met derden: aannemers, buren, …

  • Begeleiding van diverse actoren : syndicus, vereniging van mede-eigenaars, individuele eigenaar

Wat kan J57 Advocaten concreet voor u betekenen?

Tot de diensten die door J57 Advocaten worden geboden in deze materies behoren onder meer:

Contracten

Redactie, onderhandeling en nazicht van contracten: koop-verkoopcontracten, huurcontracten, aannemingscontracten, architectenovereenkomst, contracten met onderaannemers, dienstverleners (veiligheidscoördinator of werfverantwoordelijke), algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden, lastenboek, ….

Juridisch advies

Juridische begeleiding van en advies aan de diverse actoren die betrokken zijn de realisatie van een project vanaf de opmaak van het ontwerp tot aan de oplevering.

Bemiddeling

Buitengerechtelijke procedures (ADR): bijstand en opvolging van expertises – arbitrage – bemiddeling: onderhandelingen en besprekingen om geschillen buitengerechtelijk te regelen.

Gerechtelijk

Gerechtelijke procedures: behartigen van de belangen in procedures voor de rechtbank, zoals geschillen over de tienjarige aansprakelijkheid, verborgen gebreken, de toepassing van Wet Breyne, burenhinder, burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van aannemers of andere betrokkenen bij een ongeval, vorderingen in ontbinding of vervanging bij wanprestatie, rechtstreekse vorderingen,….

Tucht

Tuchtprocedures in het kader van bouwprojecten: bijstand van makelaars ten opzichte van het BIV, architecten, ….

Verzekeringen

Verzekeringen: nazicht, advies en bijstand bij specifieke juridische vragen omtrent verzekeringen in de bouwsector, zoals de ABR polis, de tienjarige aansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid,…

Scroll naar boven