Ondernemingsrecht

Het leven van een onderneming wordt steeds complexer, nu er steeds meer regels gelden.

J57 Advocaten maakt gebruik van de ruime ervaring die zij heeft om haar cliënten te begeleiden en te adviseren op diverse vlakken van het ondernemingsleven, zoals :

Redactie

bij de onderhandeling en de redactie van voor de onderneming belangrijke contracten: algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, distributiecontracten, …;

Schending

ingeval van (beweerde) schending van specifieke wetgeving, bijvoorbeeld op het vlak van marktpraktijken, consumentenbescherming, productaansprakelijkheid, privacy en gegevensbescherming, B2B-regels, oneerlijke concurrentie, …

Invordering

met de invordering van handelsschulden, die al dan niet in betwisting zijn

Wat kan J57 Advocaten concreet voor u betekenen?

Tot de diensten die door J57 Advocaten worden geboden in deze materies behoren onder meer:

Overeenkomsten

Redactie, onderhandeling en nazicht van contracten: managementovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributiecontracten, contracten tot overdracht van handelsfonds, softwarecontracten, ….

Juridische begeleiding

Juridische begeleiding van en advies aan de diverse actoren die betrokken zijn in het ondernemingsleven: producenten, consumenten, dienstverleners, concurrenten, ….

Bemiddeling

Buitengerechtelijke procedures (ADR): bijstand en opvolging van expertises – arbitrage – bemiddeling: onderhandelingen en besprekingen om geschillen buitengerechtelijk te regelen.

Gerechtelijk

Gerechtelijke procedures: behartigen van de belangen in procedures voor de rechtbank, zoals geschillen omtrent de levering van producten, de naleving van marktpraktijken, onrechtmatig gebruik van een handelsnaam, oneerlijke concurrentie, schending van GDPR, online-verkoop, … .

Scroll naar boven