Niet alleen de friturist moet oppassen: de inhoudsplicht van de contractant

Een Limburgse frituriste heeft na de betegeling van haar frituur twee maal de factuur van haar aannemer moeten betalen, één maal aan de aannemer en één maal aan de Belgische staat met er nog een boete bovenop: (https://www.hln.be/de-krant/friturist-krijgt-5-500-euro-boete-omdat-ze-de-inhoudingsplicht-niet-kent-waarom-moet-ik-opdraaien-voor-schuld-van-een-ander~a0e9d5ce/#paywall).

Deze “dubbele betaling” vloeit voort uit de niet-navolging van de inhoudingsplicht door de frituriste.

Alle ondernemingen (van zelfstandige tot grote bedrijven) moeten alert zijn wanneer zij bepaalde contracten sluiten met een (onder)aannemer voor werken in de zogenaamde onroerende staat zoals bouw, schoonmaak, onderhoud, inrichting, airconditioning… maar ook werken in de bewakings- en vleessector..

De Belgische wet voorziet namelijk dat elke onderneming als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de fiscale en sociale schulden van haar (onder)aannemers.

Om dat te voorkomen dient de opdrachtgever bij het sluiten van het contract en bij het betalen van iedere factuur, na te gaan of de aannemer lopende schulden heeft bij de RSZ en/of bij de fiscus. Indien dat het geval is, zal de opdrachtgever bij elke betaling een inhouding moeten doen op de facturen van de aannemer (de zogenaamde ‘medecontractant’) en deze doorstorten aan de RSZ en/of de fiscus

Indien de nodige inhoudingen niet worden gedaan, loopt de opdrachtgever het risico hiervoor zelf op te draaien, met betaling van de factuur en een boete of zelfs de volledige betaling van de openstaande RSZ en/of fiscale schulden.

Het onderzoek kan heel eenvoudig gebeuren via volgende website van de overheid:

https://www.checkinhoudingsplicht.be/

Bovengeschetste aansprakelijkheid kan verregaande gevolgen hebben en wordt door veel ondernemingen onderschat.

Het is dus zeer belangrijk dat een onderneming-opdrachtgever, ongeacht de grootte van de werken, steeds de inhoudingsplicht onderzoekt en het bewijs hiervan kan voorleggen.

Indien u meer vragen heeft over deze inhoudingsplicht (percentages, sancties…), staan wij ter beschikking: www.J57.be.

 

Piet De Keersmaecker 

Scroll naar boven