Handelsagentuur: Berekening uitwinningsvergoeding

Een principaal komt met zijn handelsagent overeen dat deze laatste commissies krijgt voor (bepaalde) verkopen die de principaal zelf realiseert. Tellen die commissies mee voor een eventuele uitwinningsvergoeding voor de handelsagent?

 Niet noodzakelijk, lijkt het.

De Belgische wet bepaalt dat de handelsagent na afloop van de agentuurovereenkomst recht heeft op een uitwinningsvergoeding, wanneer hij tijdens de overeenkomst nieuwe klanten heeft aangebracht of de producten met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en voor zover dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan ople­veren.

De aanbreng van nieuwe klanten of de uitbreiding van bestaande zaken moet het gevolg zijn van inspanningen van de handelsagent. De handelsagent zal dus in principe dienen aan te tonen dat hij effectief heeft bijgedragen tot de aanbreng of de (aanzienlijke) uitbreiding.

Indien de handelsagent commissies ontvangt voor verkopen die worden gerealiseerd louter door de inspanningen van de principaal, lijkt het mij dat deze commissies niet in aanmerkingen kunnen worden genomen voor de berekening van een (eventuele) uitwinningsvergoeding.

 Anthony Schobbens

Scroll naar boven